Tussenjaar

Tussenjaarbegeleiding

Denk je erover om je een tijdje op een andere manier dan in de schoolbanken te ontwikkelen, dan is het belangrijk om daar goed over na te denken. Zowel over de mogelijkheden als de risico’s. De meeste risico’s van een tussenjaar/periode kun je fors beperken door je hier goed en gedegen op voor te bereiden. Het is dan ook belangrijk om een plan op te stellen zodat het een ervaringsjaar wordt waarin je dingen leert die je niet in de schoolbanken leert. Ik wil je graag helpen en begeleiden bij het maken van jouw tussenjaarplan!

Bij het maken van dit plan gaan we het hebben over hoe je de volgende risico’s gaat inperken:

  • Niet weten wat je wilt studeren -> in het plan komt te staan welke stappen je gaat zetten zodat je aan het einde van de tussenperiode wel weet wat je gaat studeren
  • Verveling -> verveling is de voedingsbodem voor creativiteit, te veel verveling is funest. In het plan gaan we aan de slag met manieren waarop jij je verveling tegen gaat.
  • Moeite met het oppakken van het studieritme -> wanneer je de juiste studiekeuze doet, zal het meevallen. 
  • Geen zin meer om te studeren -> uit onderzoek blijkt dat studenten na een tussenperiode juist meer gemotiveerd zijn. Dat hoeft natuurlijk voor jou niet te gelden, daarom gaan dit risico bespreken en opnemen in het plan.
  • De zogenaamde “omgekeerde cultuurshock” -> Wanneer je na een tijdje in een andere cultuur geleefd/gewerkt/gestudeerd hebt kan het voorkomen dat je moeite hebt met je draai thuis te vinden. Ook dit staat op de agenda voor jouw tussenjaarplan!